Saltar a continguts

Associació d'Afectats de Siringomièlia

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Informa't

En aquest apartat podreu trobar informació relativa a malalties congènites o adquirides que originen deficiències de caràcter previsiblement permanent i comporten una restricció o una absència de la capacitat per realitzar les activitats de la vida diària.

 

Reconeixement del grau de discapacitat

 

“El reconeixement de discapacitat és el document administratiu que acredita legalment el grau de discapacitat. Aquest document facilitat l’accés a diversos drets, serveis, programes i prestacions que tenen com a objecte compensar els desavantatges socials derivats de la discapacitat o de les barreres socials que limiten la participació plena i efectiva en la societat de les persones que les presenten”

 

Per a més informació: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-del-grau-de-discapacitat?category=7614d1e8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Serveis%20socials

 

Reconeixement de la situació de dependència

 

“La dependència és un estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat i relacionades amb la manca o pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l’atenció d’una altra persona o ajuts important per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i se serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència”

 

 

Per a més informació: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-dependencia

 

 

Guia d’ajuts, prestacions i serveis

 

“L’Institut Municipal de Persones amb discapacitat de Barcelona amb l’objectiu de difondre els diferents recursos i serveis que s’han generat, tant a través de les administracions com des de les organitzacions no governamentals, actualitza cada any aquesta guia, la qual explica els diversos passos i procediments per accedir-hi”.

 

Per a més informació: http://w110.bcn.cat/portal/site/BarcelonaAccessible/menuitem.3212b99726838ceb13078c9520348a0c/?vgnextoid=0000000348135600VgnV6CONT00000000000RCRD

 

 

La targeta rosa

 

“Aquesta targeta permet viatjar gratuïtament o amb un preu reduït en gran part dels treballadors públics de Barcelona. També inclou descomptes o entrada gratuïta als museu i exposicions municipals, al parc zoològic i a les instal·lacions esportives municipals”

 

Per a més informació: http://w110.bcn.cat/portal/site/GentGran/menuitem.7b0284142327bd0f9d869d86a2ef8a0c/?vgnextoid=0c79caa5512fa210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=es_ES

 

 

Pensió d’incapacitat permanent a la Seguretat Social

 

“És una prestació que es reconeix al treballadors quan, després d’haver estat sotmès al tractament prescrit i haver sigut donat d’alta mèdicament, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, previsiblement definitives, que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral”

 

Per a més informació: http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/PensiondeIncapacida45982/index.htm

 

 

Consultes o denúncies en matèria d’accessibilitat

 

“Plataforma per sol·licitar informació sobre l’àmbit de l’accessibilitat o presentar una denúncia sobre incompliments normatius en aquesta matèria”.

 

Per a més informació: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/11330_Consultes-o-denuncies-en-materia-daccessibilitat?category=7614d1e8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Serveis%20socials